TransProm logo

Špedicija

špedicijaSektor špedicije, svojim kadrovskim, organizacionim i finansijskim potencijalom, sigurno može pružiti kvalitetnu i brzu uslugu u svim carinskim postupcima počev od redovnih uvoza i izvoza preko aktivnog i pasivnog oplemenjivanja do spoljnjeg i unutrašnjeg reexporta.

Takodje, u sklopu svoje usluge, TRANSPROM nudi i posredovanje prilikom svih inspekcijskih pregleda robe i kontrole kvaliteta.

TRANSPROM posredstvom sopstvenih carinskih poslovnica na Terminalu Beograd, Aerodromu Beograd, Luci Beograd, Luci Pančevo i Dobanovcima, pruža usluge na svim carinskim ispostavama u okviru carinarnice Beograd, a mrežom svojih ugovornih špeditera na svim graničnim prelazima i svim carinskim ispostavama u Republici Srbiji.

U sopstvenom poslovno - skladišnom distributivnom centru od 4.000 m2 u Dobanovcima ima pored komercijalnog skladišta i registrovano javno carinsko skladište, tipa 1.

TRANSPROM pruža i usluge pretovara i skladištenja robe pod carinskim nadzorom, kao i manipulacije i skladištenja ocarinjene robe u komercijalnom skladištu.

Rešenjem Uprave Carina TRANSPROM je dobio status ovlašćenog primaoca i pošiljaoca,što u mnogome ubrzava prijem i carinjenje zbirnih pošiljaka.

TRANSPROM svojim Ugovorima sa renomiranim osiguravajućim kompanijma nudi i usluge u oblasti transportnog osiguranja.

Od svog osnivanja pa do danas TRANSPROM je član međunarodnog udruženja FIATA, te je samim tim ovlašćen za izdavanje svih dokumenata autorizovanih od strane ovog udruženja kao što su FCR i FBL.

Adresa pravnog lica:

Transprom d.o.o.

Jurija Gagarina 229/lokal 258

11174  Beograd (Novi Beograd), Srbija

Adresa pošte:

Transprom d.o.o.

Beogradska 42

11272 Beograd-Dobanovci, Srbija

Kontakt

+381 (0)11 718 73 73

+381 (0)11 718 73 23

+381 (0)11 718 73 22

+381 (0)11 628 15 03

+381 (0)11 628 15 04

office@transprom.rs

Pratite nas

Facebook

Google+