TransProm logo

Transport

U okviru Sektor za medjunarodni transport, TRANSPROM u sopstvenom voznom parku poseduje 27 kamiona i to, kamione ŠLEPERE, kamione MEGE, kamione TANDEME kao i solo kamion od 6 tona i pickup za razvoz robe u lokalu.

TRANSPROM
vrši kamionske transporte prema svim destinacijama u Evropi, Rusiji, zemljama bliskog istoka (Turska, Iraq, Iran,.....), kao i zemljama srednjeg istoka (Turkmenistan,Kirgistan,Uzbekistan, Kazahstan.....).

Svi kamioni imaju ADR opremu i vozači ADR licence za transport adr robe.

Svi kamioni imaju CMR osiguranje (polise) kojim je pokrivena šteta nastala odgovornošću vozara.

Takodje, svi kamioni su pokriveni satelitskim praćenjem tako da naši Klienti u svakom trenutku znaju gde im se roba nalazi.

Pored punih utovara TRANSPROM radi i ZBIRNE transporte iz/za zemlje EU kako sa velikim kamionima tako i sa malim kamionima za robe za koje je potrebna brza dostava a sve preko našeg distributivnog centra u Dobanovcima.

 

 

kamionski transport

Kamionski Transport

Kamionski transport TRANSPROM oraganizuje sopstvenim kamionima ili kamionima svojih ugovornih podprevoznika.

kontejnerski transport

Kontejnerski Transport

Zahvaljujući svojim ugovorima sa velikim svetskim brodarima odnosno njihovim agentima TRANSPROM organizuje kontejnerski transport robe od vrata do vrata u svim vrstama kontejnera.

avio transport

Avio Transport

U saradnji sa renomiranim avio kompanijama TRANSPROM organizuje avio transport sa i za beogradski aerodrom.

zeleznicki transport

Železnički Transport

Zajedno sa vodećim železničkim operaterima u zemljama okruženja TRANSPROM je u mogućnosti organizovati železnički transport kako pojedinačnim vagonima tako i maršutnim vozovima.

O nama

Glasverbindungsbau TU okviru sektora transporta, TRANSPROM nudi organizaciju kamionskog, prekomorskog, rečnog, kontejnerskog, železničkog i avio transporta širom sveta. Sopstvenim voznim parkom koji čini 18 kamiona sa  poluprikolicama standardnih dimenzija 13,60 x 2,48 m kao i mege i tandemi zapremine od 100 do 120m3.

TRANSPROM pokriva sve destinacije u Evropi, kao i bivše sovjetske republike, Tursku,  azijske zemlje Iran, Irak, Turkmenistan i zemlje bliskog istoka.

Svi TRANSPROMOVI kamioni poseduju ADR sertifikat i opremljeni su svom propisanom opremom. Imajući to u vidu, TRANSPROM je u mogućnosti da izvrši prevoze opasnih materija klase od 1 do 9 sa izuzetkom klase 7 (radioaktivne materije). Svi kamioni imaju CMR osiguranje kao i mogućnost transporta TIR karnetom što je uslov za transport robe na istočna tržišta. Takođe, svi kamioni imaju opremu za satelitsko praćenje, tako da TRANSPROMOVI partneri u svakom momentu znaju gde im je teret koji su poverili na prevoz TRANSPROMU.

TRANSPROM, pored punih utovara,  nudi i mogućnost dopreme/otpreme manjih količina robe bilo sa malim vozilima ili dotovarom sa drugom robom u velikim kamionima što bitno skraćuje vreme putovanja.

Adresa pravnog lica:

Transprom d.o.o.

Jurija Gagarina 229/lokal 258

11174  Beograd (Novi Beograd), Srbija

Adresa pošte:

Transprom d.o.o.

Beogradska 42

11272 Beograd-Dobanovci, Srbija

Kontakt

+381 (0)11 718 73 73

+381 (0)11 718 73 23

+381 (0)11 718 73 22

+381 (0)11 628 15 03

+381 (0)11 628 15 04

office@transprom.rs

Pratite nas

Facebook

Google+